Οι Υπηρεσίες μας

Ενεργειακά Έργα

Κατασκευή σύνθετων, ολοκληρωμένων έργων. Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία έργων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Μελέτη

Ηλεκτρολογική μελέτη χαμηλής/μέσης τάσης, αυτοματισμών, γείωσης/φωτισμού, διαστασιολόγηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Συντήρηση - Επισκευές

Συντηρήση – επισκευή λεβήτων, θερμικών σταθμών, τμημάτων υψηλής πίεσης και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σταθμών παραγωγής ενέργειας.

Ενοικίαση Οχημάτων

Προσφέρουμε υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών